Qızıl nisbət nədir?

Allah kainatı qüsursuz bir nizamla yaratmışdır. Kosmosda, yer üzündə, canlılarda, bitkilərdə fövqəladə bir uyğunluq, insanı heyrətə salan və heyranlıq oyandıran möcüzələr vardır. Rəbbimiz bu möhtəşəmliyi Mülk surəsində bu şəkildə bildirir:

“... Sən Mərhəmətli Allahın yaratdığında qətiyyən bir uyuşmazlıq tapmazsan. Bir başını qaldırıb göyə diqqət yetir, heç onda bir çat görürsənmi? Sonra göz gəzdirib təkrar bax. Göz zəlil və yorğun halda özünə tərəf dönəcəkdir.”
(Mulk surəsi, 3-4)

İnsan kainatı, təbiəti, heyvanları, bitkiləri və insan bədənini araşdırdıqca Allahın sonsuz sənətinin nümunələrini daha yaxından görür və bu yaradılış möcüzələri insanın imanda dərinləşməsinə, Allah qorxusunun və Allah sevgisinin artmasına vəsilə olur.
Bir günəbaxanın yarpaqlarında, ilbizin qabığında, şam qozasında ya da barmaqlarımızın uzunluğunda olan riyazi nisbət də bu möhtəşəmliklərdən biridir. Elm adamlarının "Qızıl nisbət" adını verdikləri heyranlıq oyandıran uyğunlaşmanı bu şəkildə təyin etmək mümkündür:


İtaliyanın Piza şəhərindən "Leonardo Pisano" və ya ləqəbi "Fibonaççi"olan, orta əsrlərin ən təsirli riyaziyyatçısı olaraq tanınır. Fibonaççinin tapdığı ədədlərin düzülüşü, öz adı ilə əlaqədar olaraq Fibonaççi düzülüşü olaraq adlanır. Bu ədədlərin xüsusiyyəti, silsilədəki ədədlərdən hər birinin özündən əvvəl gələn iki ədədin cəmindən meydana gəlməsidir. 1


Fibonaççi düzülüşü 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584,... bu şəklində irəliləyir.
Silsilədəki ədədləri bir əvvəlkinə böldüyünüzdə, bir-birinə çox yaxın ədədlər əldə edərsiniz. Hətta silsilədəki 13-cü sırada yerləşən ədəddən sonra bu ədəd sabitlənər. Bu ədəd Qızıl nisbət olaraq adlandırılan 1,618-dir.

233   / 144   = 1,618
377   / 233   = 1,618
610   / 377   = 1,618
987   / 610   = 1,618
1597 / 987   = 1,618
2584 / 1597  = 1,618
Bu nisbət Allahın bir möcüzəsi olaraq, təbiətdəki bir çox varlıqda müşahidə edilə bilər. Hüceyrələrimizin içindəki DNT-dən, kosmosdakı qalaktikaların şəkillərinə qədər Qızıl nisbəti tapmaq mümkündür. Talaq surəsində “Allah hər şey üçün bir ölçü qoymuşdur.” şəklində bildirilir. Qızıl nisbət də Allahın xarici aləmdə bizlər üçün var etdiyi yaradılış dəlillərindən biridir.

1 Guy Murchie, The Sevən Mysteries Of Lifə, First Mariner Boks, New York s. 58-59